Política de Privacitat

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

VIDARENYS, S.L. (d’ara endavant, “Shopie and Olivia”) amb domicili social al Rial de sa Clavella, 47 08350 Arenys de Mar Barcelona. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 00.000, foli 000, full B-000.000 i amb NIF B-63037881 – Adreça electrònica: hola@sophieandolivia.cat