Avís Legal

Sophieandolivia posa a la seva disposició un servei de compra online que li permetrà comprar des del seu dispositiu els nostres productes disponibles. A més, podrà gaudir de promocions, regals i ofertes exclusives. A continuació, el convidem a revisar les condicions generals de venda que regulen la compra de productes Sophieandolivia a través de la pàgina web www.sophieandolivia.cat (la “Pàgina web”). En aquest sentit, l’ús d’aquesta Pàgina web constitueix, en allò que li sigui d’aplicació, la seva acceptació d’aquestes condicions generals de venda. No obstant això, si li sorgeix algun dubte, pot posar-se en contacte amb el nostre Servei d’Atenció al client.

Les següents condicions regulen la venda dels productes presentats en aquesta Pàgina web/Aplicació per la societat:

VIDARENYS, S.L. (d’ara endavant, “SOPHIEANDOLIVIA”) amb domicili social al Rial de sa Clavella, 47 08350 Arenys de Mar Barcelona. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 00.000, foli 000, full B-000.000 i amb NIF B-63037881
3.1. Disponibilitat del servei
Quan fa una comanda a la Pàgina web/Aplicació, assegura que té més de 18 anys. Els productes oferts es distribueixen als següents estats membres de la Unió Europea:Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Xipre (zona sud), Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya península, Estònia, Finlàndia, França (metropolitana), Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia (exceptuant San Marino, Livigno, Campione, Ciutat del Vaticà, aigües italianes del llac de Lugano), Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania i Suècia.

3.2. Informació sobre els productes

Vostè reconeix la nostra plena propietat amb relació a tots i cada un dels drets de propietat intel·lectual sobre els productes, materials o continguts que consten a la Pàgina web.
Cada producte va acompanyat de les dades següents:
Nom de l’article
Imatge/es de l’article
Descripció de l’article
Talles i colors* disponibles
Composició
Instruccions de rentat
Preu de venda al públic.
Sophieandolivia ha fet un esforç per mostrar els colors de les peces de la manera més propera a la realitat possible. No obstant això, el color de les peces que apareix a la pantalla del seu dispositiu pot estar subjecte a variacions en funció de la seva qualitat o tipologia. En aquest sentit Sophieandolivia no pot garantir que els colors que apareguin a la pantalla del seu dispositiu s’ajustin fidelment a la realitat.
A més, les característiques dels materials naturals utilitzats en la fabricació d’alguns dels productes poden presentar variacions en la textura i el color. Aquestes variacions no tindran la consideració de defectes de qualitat o tares.
Les ofertes especials, promocions o descomptes seran vàlids fins a la data indicada o fins a fi d’existències.De la mateixa manera, Sophieandolivia fa els esforços necessaris perquè la informació que conté la Pàgina web/Aplicació sigui completa, veraç i correcta. Si hi ha algun error en alguna dada, Sophieandolivia en farà la rectificació.

3.3 Procediment de la compra

 1. Els articles que es vulguin adquirir s’hauran de seleccionar i afegir a la bossa de la compra fent clic sobre la icona corresponent. 
 2. La bossa de la compra contindrà la referència de l’article seleccionat, el seu nom, talla, color escollit i preu, en la divisa corresponent (impostos inclosos). El preu expressat no inclou el transport, les tarifes del qual variaran en funció del mètode d’enviament seleccionat. 
 3. Per fer la compra es requeriran les dades personals del client, que s’incorporaran a la nostra base de dades per tal de poder processar la comanda i, si escau, facilitar la realització de noves compres a través de la Pàgina web/Aplicació. Les dades personals proporcionades pels clients es tractaran segons el que estableix la nostra Política de Privacitat. El client podrà accedir, en tot moment, a les dades personals facilitades i a la informació de les comandes fetes. Sophieandolivia recorda als clients que les dades personals s’han d’indicar amb tota exactitud per evitar confusions o incidències en l’enviament del/dels article(s) adquirit(s). A més, el client, en cas que ho sol·liciti expressament, rebrà per correu electrònic i/o SMS comunicacions comercials personalitzades adaptades al seu perfil. 
 4. Abans de fer la comanda es presentarà al client un resum d’aquesta en què s’identificarà el/els producte(s) afegit(s) a la bossa, el seu preu total (transport i impostos inclosos) amb cada un dels conceptes desglossats i les dades d’enviament de la comanda, perquè el client la confirmi fent clic al botó amb l’expressió ‘Confirmar pagament’. 
 5. El rebut de l’esmentat acusament de la comanda no significa l’acceptació de la comanda per part de Sophieandolivia. La comanda del client constitueix una oferta a Sophieandolivia per comprar el/els producte(s). Totes les comandes estan subjectes a l’acceptació d’aquestes per part de Sophieandolivia. Sophieandolivia no està obligat a acceptar la comanda i pot, a la seva discreció, denegar-ne l’acceptació. No obstant això, el client reconeix que en fer clic al botó “Confirmar pagament”, adquireix l’obligació de pagar pel/pels producte(s) quan Sophieandolivia accepti la comanda. En aquest sentit, quan Sophieandolivia accepti la comanda, ho notificarà al client a través d’un nou correu electrònic que confirmi que la comanda s’ha enviat o, si escau, que està disponible per ser recollida (la “Confirmació”). Sense perjudici del que s’estableix en el punt 3.5. següent, el contracte entre el client i Sophieandolivia amb relació al/als producte(s) sol·licitat(s) s’entendrà perfet quan Sophieandolivia enviï al client la seva Confirmació.
Si abans de confirmar el pagament detectés un error en la seva comanda, podrà modificar-ne qualsevol detall fent clic al botó ‘Editar’ o ‘Eliminar’. En cas de detectar un error en la comanda un cop finalitzat el procés de pagament, si us plau, posi’s en contacte amb el nostre Servei d’Atenció al Client.
Un cop feta la comanda, es comunicarà a través de la mateixa Pàgina web el número de comanda perquè el client pugui, en tot moment i des de qualsevol dispositiu, fer-ne el seguiment. Així mateix, s’enviarà un missatge automàtic de correu electrònic a l’adreça indicada pel client per acusar recepció de la comanda amb una descripció d’aquesta i les dades personals facilitades. La no recepció d’aquest missatge pot ser deguda a algun problema transitori de comunicacions a la xarxa o a algun error d’escriptura a l’adreça de correu electrònic facilitada. En tots dos casos, Sophieandolivia recomana al client contactar amb Atenció al Client.

El Contracte versarà només amb relació al/als producte(s) que s’hagi(n) acreditat a la Confirmació. Sophieandolivia no estarà obligat a subministrar cap producte que no s’hagi confirmat.

3.4 Disponibilitat dels productes.

Totes les comandes estan subjectes a la disponibilitat dels productes. Si en el moment d’emetre la comanda, Sophieandolivia detectés la falta d’existències als seus magatzems d’algun dels productes inclosos en aquesta, intentarà localitzar el producte per altres mitjans que pogués tenir a l’abast. Si no és possible tenir aquesta disponibilitat, es notificarà al client immediatament. A més, l’import de l’article cobrat i no enviat s’abonarà al client durant els dies subsegüents, pel mateix mitjà de pagament utilitzat en la compra.

3.5. Dret a la no acceptació/cancel·lació d’una comanda
Sophieandolivia podrà cancel·lar qualsevol comanda Confirmada o no acceptar una comanda feta pels motius següents:
 1. En cas d’un error tècnic i/o un error tipogràfic en els preus o en la resta de les dades dels productes que conté la Pàgina web/Aplicació quan es va fer la comanda. 
 2. Per falta de disponibilitat segons el que descriu el punt 3.4. anterior.
 3. Quan els sistemes de seguretat indiquin que la comanda pot ser fraudulenta. 
 4. Quan hi hagi motius que indiquin que el client és menor d’edat. 
 5. Quan Sophieandolivia no hagi pogut lliurar la comanda a l’adreça facilitada pel client. 
 6. Quan hi hagi un atac informàtic, virus o qualsevol esdeveniment que estigui fora del control raonable (força major) de Sophieandolivia
En els esmentats supòsits, Sophieandolivia reemborsarà íntegrament les quantitat que s’haguessin abonat d’acord amb el que preveu l’apartat VI següent.
4.1 Pagament i moneda

Els preus en aquesta Pàgina web/Aplicació es mostren en euros. El client pot comprar des del país que prefereixi. Si durant el procediment de compra el client canvia l’adreça de lliurament i queda modificat el país de destinació, els preus i la disponibilitat d’articles mostrats en el resum final de la comanda s’actualitzaran.

Els preus dels productes poden canviar en qualsevol moment però els possibles canvis no afectaran les comandes en què Sophie and Olivia hagués enviat al client la seva confirmació.

4.2 Impost sobre el Valor Afegit

Tots els preus dels productes que figuren en aquesta Pàgina web/Aplicació inclouen l’IVA al tipus vigent en cada moment. En els lliuraments fets a Canàries, Ceuta i Melilla s’aplicaran els impostos i arbitris que corresponguin d’acord amb la normativa vigent en cada un d’aquests territoris.

4.3. Facturació

El client dona el seu consentiment exprés perquè s’emeti la factura en format electrònic. En cas que el client vulgui rebre una factura en format paper, pot sol·licitar-ho en qualsevol moment posant-se en contacte amb el nostre servei d’Atenció al Client.

4.3 Formes de pagament

Sophie and Olivia únicament acceptarà pagaments efectuats a través de targeta de crèdit o dèbit, PayPal, o mitjançant transferència bancària per compra via telefònica.

 

Pagament amb targeta de crèdit o dèbit

Sophie and Olivia accepta el pagament de les compres fetes a través de la Pàgina web amb les següents targetes de crèdit o dèbit: Visa, Visa Electron, MasterCard i American Express. En cas que la forma de pagament escollida pel client sigui targeta de crèdit o dèbit, el càrrec es farà online, és a dir, en temps real, a través de la passarel·la de pagament de l’entitat financera corresponent, un cop s’hagi comprovat que les dades comunicades són correctes.

Pagament amb PayPal

Sophie and Olivia accepta processar el pagament a través del sistema Paypal.

Paypal pagament exprés

Els clients poden vincular el seu compte de Paypal amb el de Sophie and Olivia. Així, no caldrà tornar a introduir les dades personals en cada compra que es faci a través d’aquest sistema.

Pagament per transferència bancària

Els pagaments per transferència bancària només seran possibles per a compres telefòniques a través del Servei d’Atenció al Client. Totes les despeses derivades d’efectuar el pagament per transferència seran a càrrec del client. Per als pagaments que es vulguin fer mitjançant transferència, es facilitarà als clients el número de compte al qual hauran de fer l’ingrés. Como a referència, el client haurà d’indicar el seu número de comanda i el seu nom complet. El client tindrà un termini de tres (3) dies laborables a partir de la data en què va fer la comanda per efectuar el pagament. La comanda no es considerarà acceptada fins que es constati de manera efectiva que s’ha rebut l’ingrés. Si passat el termini indicat Sophie and Olivia no ha rebut l’import corresponent, la comanda serà cancel·lada.

4.4 Seguretat en el pagament

Amb l’objectiu de donar la màxima seguretat al sistema de pagament, Sophie and Olivia utilitza sistemes de pagament segur d’entitats financeres de primera línia en el comerç electrònic. En aquest sentit, les dades confidencials del pagament es transmeten directament i de manera encriptada (SSL) a l’entitat financera corresponent. Per al pagament amb targetes Visa, MasterCard i American Express, Sophie and Olivia únicament accepta transaccions CES (Comerç Electrònic Segur) incloent, si escau,el protocol internacional 3D Secure que es distingeix pels distintius Verified by Visa, MasterCard SecureCode i American Express Safekey. El Comerç Electrònic Segur és una iniciativa el principi bàsic del qual és garantir la seguretat en les transaccions per Internet. En efectuar el pagament a través de la passarel·la de pagament segur, el sistema verificarà automàticament que la targeta de crèdit estigui activada per a Comerç Electrònic Segur. A continuació, connectarà amb el banc emissor d’aquesta, el qual sol·licitarà que autoritzi l’operació mitjançant un codi personal d’autenticació. L’operació només s’efectuarà si el banc emissor de la targeta de crèdit confirma el codi d’autenticació. En cas contrari, la transacció serà rebutjada. A més, disposem del certificat de seguretat de transaccions online SSL de GeoTrust.

Com a mesura complementària al sistema de ‘Pagament Segur’ i amb l’objectiu de col·laborar en la prevenció del frau a través d’Internet, Sophie and Olivia es reserva el dret de verificar les dades personals subministrades pel client així com adoptar les mesures que consideri oportunes (inclosa la cancel·lació de la comanda) perquè la mercaderia adquirida sigui lliurada de conformitat amb les dades que figuren a la comanda.

4.5 Límit de compra

No es podran fer compres per un import superior a 1.500 euros ni que continguin més de 40 productes. Els clients que estiguin interessats a fer compres superiors a aquest import o quantitat per a altres fins com la revenda, s’hauran de posar en contacte amb el Servei d’Atenció al client on se’ls informarà sobre les diferents opcions per fer la compra desitjada.

El risc dels productes serà a càrrec del client a partir del moment que es lliurinL’enviament dels productes comprats a través de la Pàgina web es farà a través duna empresa de missatgeria i es lliurarà en un termini assenyalat a la Pàgina Web segons el mètode d’enviament seleccionat i, en qualsevol cas, en el termini màxim de trenta (30) dies naturals des de la data de recepció de la Confirmació.

Els enviaments a domicili no tindran cap cost en comandes superiors a 00 euros, en cas de comandes inferiors a aquesta quantitat el cost de l’enviament serà de 6,00 euros.

Per evitar incidències en el lliurament (adreces erròniesimpossibilitat de trobar algú al domicili, etc.), és indispensable emplenar correctament el formulari corresponent.

El seguiment de les comandes es podrà fer a través de la Pàgina web on s’indicarà, en cada moment, en quin lloc es troba el/els producte(s) fins a la seva recepció definitiva. El predel transport es calcula en funció del mètode d’enviament escollit i del preu total dels productes adquirits.

El preu exacte del transport es calcularà quan s’inclogui cada article a la bossa de la compra i figurarà  desglossat a la pàgina que resumeix la compra abans que el client confirmi la comanda fent un clic al botó ‘Confirmar pagament’ i abans que s’introdueixin les dades de pagament.

No serà possible l’enviament de comandes a bases militars o apartats de correusLes despeses d’enviament es poden modificar en qualsevol moment sense previ avísAquest canvi serà aplicable a partir del moment en què s’inclogui la modificació en aquestes Condicions de Venda. En qualsevol cas, seran vàlides aquelles despeses d’enviament que apareguin en el moment de fer la comanda. 

6.1. Dret a desistir de la compra i/o canviar la talla

El Client té dret a desistir de la compra i tornar el/els producte(s) adquirit(s) (exceptuant els productes descrits a la clàusula 6.2. següent), sense necessitat de justificació, en un termini de 60 dies naturals comptats des de la data de la seva recepció. En cas que els productes que componen la seva comanda confirmada es lliurin per separat, en dates diferents, a efectes de la devolució comptarà la data de recepció de l’últim producte.

En cas que el client torni tots els productes de la seva comanda dins dels primers catorze (14) dies naturals des de la recepció de l’últim producte, se li reemborsaran tots els pagaments rebuts després de la compra, incloses les despeses d’enviament (amb l’excepció de les despeses addicionals que resultin de l’elecció per part del client d’una modalitat d’enviament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinari ofert).

Si el client decidís quedar-se amb algun producte i, consegüentment, cancel·lar parcialment la seva comanda, o tornar els productes després de catorze (14) dies naturals però dins dels referits 60 dies naturals, se li reemborsarà únicament el preu pagat pels productes i les despeses d’enviament no es tornaran.

Per exercir el dret de desistiment el client haurà de notificar la seva decisió a través dels següents canals:

 1. Per correu postal enviant una carta a Sophie and Olivia, Rial de sa Clavella, 47. 08350 Arenys de Mar Barcelona
 2. Per correu electrònic a: hola@sophieandolivia.com.

En qualsevol dels casos, la devolució dels productes es farà segons s’estableix a les seccions següents en un termini no superior als esmentats 60 dies naturals.

6.2 Condicions de canvis i/o devolucions

Sophie and Olivia no podrà acceptar ni canvis ni devolucions de peces utilitzades o malmeses (sempre que no es tracti d’una tara i/o defecte de qualitat o fabricació). Les peces i accessoris personalitzats no es poden canviar o retornar.

Les mascaretes no es poden canviar o tornar per motius de seguretat i higiene.

No s’admetrà el canvi d’un model per un altre de diferent. Per canviar un producte per un altre de diferent, el client n’haurà de fer la devolució i començar una compra nova.

Tota devolució o canvi de productes adquirits haurà d’empaquetar-se curosament i incloure l’albarà de lliurament.

6.3. Canvis i/o devolucions amb servei de recollida a domicili

La devolució dels productes comprats a la Pàgina web es podran fer a través del servei de transport propi de cada client.

6.4. Reemborsaments

Una vegada rebut(s) el/els producte(s), Sophie and Olivia en verificarà el bon estat i, si s’hagués sol·licitat un canvi, enviarà la talla requerida o, si s’hagués sol·licitat una devolució, farà el reemborsament de l’import en el mateix mètode de pagament utilitzat en la compra. Una vegada verificat l’estat dels productes tornats, se n’informarà el client via correu electrònic. El reemborsament s’efectuarà dins del termini de catorze (14) dies naturals des que Sophie and Olivia hagi tingut constància de la decisió de desistir. No obstant això, Sophie and Olivia podrà retenir el reemborsament fins que hagi rebut els béns o fins que el client hagi presentat una prova de la devolució d’aquests, segons la condició que es compleixi primer.

El reemborsament de les despeses d’enviament es farà posteriorment al dels productes. Per fer l’abonament de les comandes pagades mitjançant transferència bancària, el client haurà d’indicar a Sophie and Olivia un codi IBAN perquè se li pugui abonar la quantitat corresponent. El codi IBAN haurà de pertànyer a una entitat bancària del país al qual s’envia la comanda.

En qualsevol cas, el client no haurà de fer cap despesa financera com a conseqüència del reemborsament. 

6.5. Devolució de productes erronis o defectuosos

En el cas que Sophie and Olivia hagi enviat per error un producte diferent del sol·licitat, que la qualitat del producte enviat no sigui l’adequada o que el producte no s’ajusti al que estipula el contracte, Sophie and Olivia, després de comprovar l’error o el defecte, reemborsarà íntegrament l’import del producte tornat i les despeses d’enviament fetes així com la resta de despeses que hagi pogut tenir el client per tornar el producte defectuós.

En el cas que una comanda errònia o defectuosa es torni per correu postal ordinari, Sophie and Olivia farà l’abonament corresponent al transport de tornada sempre que el client inclogui en el paquet el comprovant de les despeses per fer una devolució com aquesta.

El client no podrà transmetre, cedir o transferir un contracte o algun dels drets o obligacions derivats d’aquest sense haver obtingut prèviament i per escrit el consentiment de Sophie and Olivia.

Cap renúncia per part de Sophie and Olivia a un dret a acció concreta derivada d’aquest contracte no suposarà una renúncia a altres drets o accions llevat que es comuniqui expressament i per escrit.

Sophie and Olivia podrà modificar aquestes condicions en qualsevol moment sense que hi hagi, en cap cas, una aplicació retroactiva.

Sophie and Olivia podrà modificar aquestes condicions en qualsevol moment sense que hi hagi, en cap cas, una aplicació retroactiva.

 1. Per correu postal enviant una carta a Sophie and Olivia Dept. Servei d’Atenció al Client, Rial Sa Clavella, 00, CP 08350 Arenys de Mar, Barcelona,.
 2. Per correu electrònic ahola@sophieandolivia.cat
 3. Per telèfon trucant a Atenció al Client: (+34) 000 000 000. L’horari és de dilluns a divendres, de 9 h a 21 h i dissabte de 9 h a 18 h (cost de trucada local).

L’informem que la Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible a l’enllaç següent: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions a través de l’esmentada plataforma de resolució de litigis en línia.

Li recordem que no ha de facilitar, en cap cas, les dades de les seves targetes de pagament a través de correu electrònic, fax o xarxes socials.

Et recordem que no has de facilitar les dades de les teves targetes a través d’e-mail, fax o xarxes socials. Més informació aquí.

 

Per qualsevol cosa. Posi’s en contacte amb mi.

 

[contact-form-7 404 "No s'ha trobat"]